Rekonstrukcija tipa staništa na osnovu ostataka fosilnih sisara (primeri sa pleistocenskih lokaliteta Srbije)

Објеката

Креатор
Bogićević Katarina, Nenadić Draženko, Marković Zoran, Lazarević Zorica, Milivojević Jelena
Шира категорија рада
M60
Ужа категорија рада
M64
Извор
Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем, Београд, [26-29 мај] 2010. = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, Belgrade [26-29 May] 2010
Уредник
Бањац Ненад
Издавач
Београд:Српско геолошко друштво
Датум издавања
2010
Почетна страна
149
Завршна страна
150
isbn
978-86-86053-08-4
COBISS број
175362060
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Лиценца
CC

Bogićević Katarina, Nenadić Draženko, Marković Zoran, Lazarević Zorica, Milivojević Jelena, “Rekonstrukcija tipa staništa na osnovu ostataka fosilnih sisara (primeri sa pleistocenskih lokaliteta Srbije)”, Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем, Београд, [26-29 мај] 2010. = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, Belgrade [26-29 May] 2010, Београд:Српско геолошко друштво